Blåkveite

Tel: +47 76 06 74 40

Email: post@hopenfisk.no

  • Register

Reinhardtius hippoglossoides — Greenland halibut  Flétan noir  Schwarzer Heilbutt

Fisken/fisket:

Blåkveite er en arktisk art som foretrekker kalde vannmasser. Den lever på 200 - 2.000m dyp, men finnes sjelden grunnere enn 400m. Blåkveita lever både ved bunnen og pelagisk. De norske gytefeltene finnes hovedsakelig i øvre del av kontinentalsokkelen fra Vesterålen til Bjørnøya. Fisket etter blåkveite foregår i eggakanten nord til Prins Karls Forland. De vanligste fangstredskapene er bunntrål, line og garn.


Næringsinnhold:

Innholdet av fett i blåkveite vil variere med årstid og næringstilgang og mengden omega-3 fettsyrer vil derfor være variabel. Den vil allikevel gi et godt tilskudd av disse fettsyrene og i tillegg er den en svært god kilde til vitamin D.

Husk å alltid benytte sikkerhetsutstyr som medbringes for hver tur!


Hopens anvendelse av blåkveite:

De siste år har en i blåkveite sesongen, mottatt, produsert og frosset inn betydelige mengder blåkveite.

Blåkveita blir hodekappet og skåret på en bestemt måte – som betegnes med J-cut eller N-cut. Sortert etter størrelse blir den frosset inn i forpakninger som samsvarer med kundens krav og spesifikasjoner. Hoder og spor blir også tatt vare på og frosset inn.

 

Firma Informasjon

Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
NO-8310 Kabelvåg
Tlf.: 76067440
E post: post@hopenfisk.no
Org.nr./VAT: 992 854 456
Ansatte: Link til Kontaktinformasjon

Besøk oss på Facebook!

Åpenhetsloven

Se vår Brosjyre

Vår BrosjyreTrykk på bildet for å se på vår brosjyre.