Info om Hopen Fisk AS

Tel: +47 76 06 74 40

Email: post@hopenfisk.no

  • Register

Hopen Fisk AS er en fiskeindustribedrift lokalisert i Hopen i Vågan kommune, strategisk plassert midt i Lofoten, nær gode fiskefelt.

Hopen FiskBilde-019Anlegget er bygget i samsvar med eksisterende krav til næringsmiddelindustrien, og fremstår i dag som en av de mest moderne og fleksible fiskeindustribedrifter i Nord-Norge. Dette har gitt mulighet til i større grad å øke bearbeidingsgraden på produktene, til fordel for kun å være en ren råvareleverandør.

Hopen Fisk AS har tilstrebet å investere i en tidsriktig og effektiv maskinpark i anlegget, samt utnytte denne gjennom effektive og rasjonelle produksjonslinjer.

Generelt har bedriften hatt et sterkt fokus på mattrygghet, sporbarhet og hygiene, i samsvar med kundenes økte krav til dokumentasjon av kvaliteten på produktene.

Utover Mattilsynets godkjenninger har bedriften oppnådd MSC godkjenning

Vi har altså vært svært bevisst på kontinuerlig å tilstrebe en høy miljømessig og etisk standard, hvilket vi mener har vært utslagsgivende for flere av våre kunder ved valg av leverandør.

Firma Informasjon

Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
NO-8310 Kabelvåg
Tlf.: 76067440
E post: post@hopenfisk.no
Org.nr./VAT: 992 854 456
Ansatte: Link til Kontaktinformasjon

Besøk oss på Facebook!

Åpenhetsloven

Se vår Brosjyre

Vår BrosjyreTrykk på bildet for å se på vår brosjyre.