Forside

Tel: +47 76 06 74 40

Email: post@hopenfisk.no

  • Register
  • 1
  • 2
  • 3

sild2

Sild

Den såkalte atlanto-skandiske silda består av tre ulike stammer.

rogn

Rogn

Torskerogn er et biprodukt som landes i sammenheng med Lofotskreien.

Blåkveite

Blåkveite

Blåkveite er en arktisk art som foretrekker kalde vannmasser.

Hopen Fisk AS er en fiskeindustribedrift lokalisert i Hopen i Vågan kommune, strategisk plassert midt i Lofoten, nær gode fiskefelt.

Hopen FiskBilde-019Anlegget er bygget i samsvar med eksisterende krav til næringsmiddelindustrien, og fremstår i dag som en av de mest moderne og fleksible fiskeindustribedrifter i Nord-Norge. Dette har gitt mulighet til i større grad å øke bearbeidingsgraden på produktene, til fordel for kun å være en ren råvareleverandør.

Hopen Fisk AS har tilstrebet å investere i en tidsriktig og effektiv maskinpark i anlegget, samt utnytte denne gjennom effektive og rasjonelle produksjonslinjer.

Generelt har bedriften hatt et sterkt fokus på mattrygghet, sporbarhet og hygiene, i samsvar med kundenes økte krav til dokumentasjon av kvaliteten på produktene.

Utover Mattilsynets godkjenninger har bedriften oppnådd MSC godkjenning

Vi har altså vært svært bevisst på kontinuerlig å tilstrebe en høy miljømessig og etisk standard, hvilket vi mener har vært utslagsgivende for flere av våre kunder ved valg av leverandør.

hopen fisk kontorbyggFirma info:

Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
NO-8310 Kabelvåg
Tlf.: 76067440
Fax: 76067441
E post: post@hopenfisk.no
Org.nr./VAT: 992 854 456
Ansatte: link til kontaktinformasjon

Hopen Havn

HavneforholdHopen har en av Lofotens beste havner fra naturens side. Hopspollen ligger godt beskyttet for vær og vind. Innløpet ble allerede i 1891-92 gjort dypere på statens regning, og har i ettertid blitt mudret flere ganger.

Sommeren 2002 ble innløpet og havnen mudret på ny av Kystverket. I dag har innløpet en dybde på 5,5 – 6 meter, og bedriften en dybde ved kai på 6 – 7 meter.

ISPS

Hopen Havn er godkjent ISPS Terminal

The International Ship and Port Facility Security Code – kalt ISPS koden, er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Passasjerer og besetning er også omfattet av reglene.

Regelverket og sikkerhetstiltakene omfatter skip over 200 bruttotonn i internasjonal fart og de havner som tar i mot slike skip.

"Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner" implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krave til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 3. juli 2007 ny "Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv."

Områder som omfattes av ISPS er i utgangspunktet lukket for publikum. Alle må vise godkjent adgangskort for å komme inn på en ISPS terminal. Operatørene på havneterminalen klarerer sine besøkende.

Hopen Havn er imidlertid kun omfattet av regelverket når det ligger fartøy underlagt ISPS-bestemmelsene til kai. Les PDF herISPS

Utover dette er området åpent for publikum.

Her finner dere våre godkjenninger og sertifikater

 

PDF-icon

Mattilsynet

 
 
 
En moderne og fleksibel fiskeindustribedrift med fokus på kvalitet. 

Firma Informasjon

Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
NO-8310 Kabelvåg
Tlf.: 76067440
E post: post@hopenfisk.no
Org.nr./VAT: 992 854 456
Ansatte: Link til Kontaktinformasjon

Besøk oss på Facebook!

Se vår Brosjyre

Vår BrosjyreTrykk på bildet for å se på vår brosjyre.